Gradska knjižnica Krapina


Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13
Tel. 049 370 132
Fax. 049 301 794
RADNO VRIJEME:

PON, UTO, ČET: 9-16 h
SRI, PET: 9-18 h
SUB: 9-12 h

Pretražite gkkr.hr

 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina

Linkovi

Digitalizirani Krapinski vjesnik

Novo u galeriji

facebook

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 40 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom Gradske knjižnice Krapina uređuje se: status, naziv, sjedište, djelatnost, pečat i znak ustanove, zastupanje i predstavljanje, unutarnje ustrojstvo, upravljanje i rukovođenje, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela Knjižnice, sastav i djelokrug rada stručnog tijela, planiranje rada i razvitka Knjižnice, način osiguranja sredstava za rad i raspoređivanje dobiti, podnošenje izvješća o poslovanju, nadzor, javnost rada, suradnja sa sindikatom, donošenje općih akata i unapređivanje životnog okoliša, te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Knjižnice. 

Članak 2.

Gradska knjižnica Krapina (u daljnjem tekstu: Knjižnica) osnovana je 5. siječnja 2006. godine Rješenjem Tt-05/12103-2 .

Knjižnica ima status javne ustanove koja knjižničnu djelatnost obavlja kao javnu službu.

Knjižnica ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, u registarski uložak s MBS 2021056.

Rješenjem Ministra kulture, a na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća (Klasa: 612-04/05-1/11, Ur.br.: 532-05-01/2-07-04 od 1 lipnja 2007. godine) Gradska knjižnica Krapina je imenovana matičnom knjižnicom za školske i narodne knjižnice na području Krapinsko-zagorske županije.

Odluku o statusnim promjenama i prestanku rada Knjižnice donosi Gradsko vijeće Grada Krapine (dalje u tekstu: Gradsko vijeće), uz prethodnu suglasnost ministra kulture.

Prava i dužnosti osnivača Knjižnice obavlja Grad Krapina.

 
Copyright © Gradska knjižnica Krapina