Gradska knjižnica Krapina


Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13
Tel. 049 370 132
Fax. 049 301 794
RADNO VRIJEME:

PON, UTO, ČET: 9-16 h
SRI, PET: 9-18 h
SUB: 9-12 h

Pretražite gkkr.hr

 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina

Linkovi

Digitalizirani Krapinski vjesnik

Novo u galeriji

facebook

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 46 

SREDSTVA ZA RAD KNJIŽNICE I NJIHOVO RASPOREĐIVANJE

Članak 37.

Sredstva za rad koja su pribavljena od osnivača Knjižnice, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili su pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Knjižnice.

Sredstva za rad Gradske knjižnice Krapina osiguravaju se:

- iz državnog, županijskog i gradskog proračuna,

-iz prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću, zaklada, sponzora, darova i drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Način i uvjeti stjecanja sredstava za rad Knjižnice utvrđuje se zakonom, općim aktima Knjižnice i ugovorima.

Članak 38.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Knjižnica ostvari dobit, ista se upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti ustanove, sukladno programu rada i planu razvitka Knjižnice, ako nadležno tijelo osnivača ne odluči drugačije.

Članak 39.

Knjižnica odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivač Knjižnice solidarno i neograničeno odgovara za njene obaveze.

Članak 40.

Financijsko poslovanje Knjižnice obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Članak 41.

Knjižnica posluje preko žiro-računa.

Sredstva Knjižnice koriste se samo za namjene iz djelatnosti Knjižnice utvrđene zakonom, drugim aktima donesenim na temelju zakona i programu rada Knjižnice.

Sredstva iz proračuna mogu se koristiti samo za namjene za koje su dodijeljena.

Članak 42.

Obavljanje novčanog prometa, plaćanja i održavanja solventnosti, provodi se i osigurava u skladu s propisima i općim aktom Knjižnice.


 
Copyright © Gradska knjižnica Krapina