Gradska knjižnica Krapina


Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13
Tel. 049 370 132
Fax. 049 301 794
RADNO VRIJEME:

PON, UTO, ČET: 9-16 h
SRI, PET: 9-18 h
SUB: 9-12 h

Pretražite gkkr.hr

 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina

Linkovi

Digitalizirani Krapinski vjesnik

Novo u galeriji

facebook

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 45 

OPĆI AKTI

Članak 46.

Opći akti knjižnice su statut, pravilnici i poslovnici i odluke kojima se uređuju obavljanje djelatnosti i odnosi u knjižnici.

Članak 47.

Upravno vijeće Knjižnice donosi ove opće akte:

 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice,

 • Pravilnik o radnim odnosima o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti djelatnika

 • Pravilnik o kućnom redu

 • Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti od požara

 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća

  Kada je to predviđeno propisima ili to zahtijevaju uvjeti poslovanja i organiziranje rada, donose se i drugi opći akti.

  Članak 48.

  Izmjene i dopune općih akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti.

  Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihova objavljivanja, a u izuzetnim i posebno opravdanim slučajevima prvog dana po danu objave.

  Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice kao i drugi opći akti knjižnice  objavljuju se na oglasnoj ploči Knjižnice.


 

 
Copyright © Gradska knjižnica Krapina