Gradska knjižnica Krapina


Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13
Tel. 049 370 132
Fax. 049 301 794
RADNO VRIJEME:

PON, UTO, ČET: 9-16 h
SRI, PET: 9-18 h
SUB: 9-12 h

Pretražite gkkr.hr

 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina

Linkovi

Digitalizirani Krapinski vjesnik

Novo u galeriji

facebook

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 31 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Nadzor nad  zakonitošću rada i stručni nadzor rada Knjižnice obavlja se sukladno odredbama Zakona o knjižnicama.

Osnivač ima pravo nadzora nad radom Knjižnice.

Članak 58.

Opći akti koje donosi Upravno vijeće Gradske knjižnice Krapina uskladit će se sa odredbama Statuta u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Do donošenja općih akata iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe postojećih općih akata koje nisu u suprotnosti sa ovim Statutom.

Članak 59.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Gradske knjižnice Krapina donesen dana 5. svibnja 2011. godine.

Članak 60.

Ravnatelj Knjižnice konstatirat će na izvornom primjerku Statuta, koji se čuva u arhivi Knjižnice, dan objavljivanja, te dan stupanja na snagu.

                                                                                                                                          

                                                                                                                                               Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                                                                      Dubravko Sopek


 
Copyright © Gradska knjižnica Krapina