Gradska knjižnica Krapina


Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13
Tel. 049 370 132
Fax. 049 301 794
RADNO VRIJEME:

PON, UTO, ČET: 9-16 h
SRI, PET: 9-18 h
SUB: 9-12 h

Pretražite gkkr.hr

 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina

Linkovi

Digitalizirani Krapinski vjesnik

Novo u galeriji

facebook

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 22 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

1. OPĆI AKTI

 

    1.1. Akti Upravnog vijeća Gradske knjižnice Krapina donijeti u vremenu od 1. siječnja 2006. i nadalje

    1.2. Akti ravnatelja GKK donijeti u vremenu od 1. siječnja 2006. i nadalje.

 

2. POJEDINAČNI AKTI

 

    2.1. Akti Upravnog vijeća donijeti od 1. siječnja 2006. i nadalje

    2.2. Akti ravnatelja donijeti od 1. siječnja 2006. i nadalje.

 

 

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA

 

    3.1. Upravnog vijeća Gradske knjižnice Krapina u vremenu od 1. siječnja 2006.

4. PODACI O IMOVINI GRADSKE KNJIŽNICE KRAPINA

 

    4.1. Imovina Gradske knjižnice Krapina koja se odnosi na pokretne stvari. Imovina Gradske knjižnice Krapina evidentira se u Popisu imovine.

                                                                          Predsjednik Upravnog vijeća GKK:

                                                                             Zoran Gregurović

Klasa: 612-04/12-01/01

Ur.br.:  2140-380/5-12-02

Temeljem čl. 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03)  i čl. 25. Statuta Gradske knjižnice Krapina, ravnateljica donosi

ODLUKU

o određivanju službenika za informiranje

Čl. 1.

  Za službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama određuje se Božica Vorih, pomoćna knjižničarka.

Čl. 2.

Službenica za informiranje:

    - obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva sukladno odredbama zakona

    - osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na pristup 

       informacijama

    - poduzima sve radnje i mjere potrebne za uredno vođenje kataloga.

Čl. 3.

   Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Gradskoj knjižnici Krapina.

    Pisani zahtjev kojim se traži ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradska knjižnica Krapina, podnosi se osobno ili poštom na adresu: Gradska knjižnica Krapina, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13, 49000 Krapina.

    Usmeni zahtjev se ponosi osobno, kod službenice za informiranje, na adresi Gradska knjižnica Krapina, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13, 49000 Krapina i o istom se sastavlja zapisnik.

     Ovlaštenik prava na informaciju dužan je, po primitku dobivene informacije, potpisati zapisnik o dobivenoj informaciji.

Čl. 4.

   Službenik za informiranje dužen je, sukladno odredbama Zakona, sastaviti Izvješće o provedbi Zakona za proteklu godinu i podnijeti ga ravnatelju GKK najkasnije do 25. siječnja tekuće godine.

   Izvješće iz stavka 1. ovog članka dostavlja se nadležnom ministarstvu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.

Čl. 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

                                                                                      Ravnateljica GKK:

                                                                                   Mr. sc. Marina Krpan Smiljanec

Klasa: 612-04/12-01/01

Ur.br.: 2140-380/5-12-03


 
Copyright © Gradska knjižnica Krapina